Return to the Thinka homepage
HomeThinka for KNXThinka for Z-WaveProfessionalsSupportshopResellers

PRIVACY STATEMENT

Thinka for KNX

Privacy Statement

Thinka B.V. verwerkt in het kader van aanschaf en/of gebruik van de Thinka for KNX (hierna Thinka Box) persoonsgegevens. De gegevens die we verwerken, hebben we onder meer nodig voor het leveren van de Thinka en het updaten daarvan en voor het kunnen leveren van de dienst waarvoor de Thinka bedoeld is.

In dit privacy statement informeren we je over welke gegevens we verwerken, wat we met die gegevens doen en waarom, en wat je rechten in dat verband zijn.

Aanschaf

Als je bij ons een Thinka Box bestelt, verwerken we je naam en adresgegevens, e-mail adres en je betalingsgegevens.

Het verwerken van deze persoonsgegevens is nodig voor de uitvoering van de verzending van de Thinka Box. We bewaren deze gegevens zolang als nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Daarnaast zullen we de betalingsgegevens en op de factuur vermelde informatie verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust. We bewaren deze gegevens tijdens de looptijd van de overeenkomst en de termijn voor de fiscale bewaarplicht.

We delen deze gegevens met onze logistieke partners Jortt, DHL en/of MyParcel.

Je naam en e-mail adres zullen worden gebruikt om je op de hoogte te houden van de zending en het toesturen van hulp bij installatie van de Thinka Box.

Registratie en account

Voor het gebruik van de Thinka Box is het, ongeacht bij wie je deze hebt gekocht, wenselijk dat je je Thinka Box registreert. Dan, en alleen dan, verwerken we het serienummer van je Thinka Box en je IP adres. Je Thinka Box zal vervolgens periodiek contact leggen met onze servers om het rechtmatig gebruik van de software te verifiëren en om te controleren of er updates voor de software beschikbaar zijn en deze te installeren. Zonder registratie functioneert de Thinka Box volledig, maar zal geen updates ontvangen.

Optioneel kun je bij registratie een naam en e-mail adres vermelden. Deze naam en dit e-mail adres kan door ons worden gebruikt om proactief contact op te nemen voor support doeleinden.

We kunnen deze support gegevens delen met onze partner Zendesk.

Gebruik

De Thinka Box heeft een koppeling met je huisautomatisering installatie (KNX), en maakt het mogelijk om (een selectie van) de apparaten in de installatie te bedienen. Dit gebeurt allemaal binnenshuis en gaat via het bedraad KNX netwerk of (optioneel) via het LAN door middel van een KNX IP-Gateway.

De koppeling met de huisautomatisering installatie kan worden vereenvoudigd door het inlezen van een ETS (KNX-programmering) bestand. Het lezen en verwerken van dit bestand (met privacy gevoelige data over de inrichting van je huis) gebeurt uitsluitend op de Thinka Box en zal nooit door ons worden kunnen gelezen.

Het bedienen van de Thinka Box met HomeKit blijft ook allemaal lokaal en verlaat het thuis netwerk niet. Bij bediening van de Thinka Box via een HomeHub van Apple is de beveiliging door Apple geregeld door middel van hardware encryptie in het iOS device en de Thinka Box.

Voice control

Als je Siri gebruikt voor de bediening van de Thinka Box gebruikt maakt je iOS device contact met Apple voor de vertaling van een spraak commando naar een HomeKit instructie, deze vertaling vereist Internet toegang, maar de Thinka heeft daar geen weet van. De Thinka Box voert alleen lokaal de HomeKit instructies van het iOS device uit.

Voice control met Amazon of Google vereist een verbinding van de Thinka Box met het Internet. De opdrachten worden vanuit de Amazon respectievelijk Google Cloud omgeving geïnitieerd. De Thinka Box heeft daarvoor een beveiligde verbinding met Thinka Cloud en verwerkt de opdrachten van Alexa cq Google Home. Deze opdrachten bevatten mogelijk informatie over de door Thinka Box gekoppelde apparaten in je huis. Thinka Cloud ontvangt geen spraak, alleen de "schakelcommando's". Thinka Box zal ook status veranderingen in het huisautomatisering kunnen rapporteren aan Alexa en/of Google. Ook zal Alexa en/of Google de status van de Thinka Box en de koppeling met de huisautomatisering installatie periodiek opvragen.

Wij bewaren deze ontvangen data en opdrachten maximaal een week voor support en eventuele verbetering van onze service. We hebben echter geen controle over de verwerking door de door jou gekozen aanbieder. Voor informatie daarover verwijzen we je naar de privacy statement van de betreffende aanbieder.

Deze verwerking is nodig voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en ons (het bieden van de interface functie). Daarnaast betekent het gebruik van de Thinka Box dat je ons hiervoor toestemming geeft.

Support

Optioneel biedt de Thinka Box gebruikers ondersteuning in de vorm van backup en restore van je configuratie, alsmede het maken en versturen van diagnostische informatie. Beide is op initiatief van jou, de gebruiker. De data is versleuteld en kan alleen door Thinka support worden gelezen. Verder bieden we de mogelijkheid om de web interface (die alleen toegankelijk is op het LAN) te beschermen met een wachtwoord op de Thinka Box. Thinka BV heeft geen toegang tot dit wachtwoord.

In zeldzame gevallen kan een gebruiker Thinka BV support toegang verlenen tot zijn of haar Thinka Box via een opening in de firewall van de gebruiker. Alleen een Thinka support medewerker kan door middel van een beveiligde verbinding en een private key toegang krijgen.

Cookies

Via onze website worden cookies geplaatst van Google als deel van de 'Analytics'-service. Wij gebruiken deze dienst om inzicht te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op de pagina https://thinka.eu/nl/privacy_statement.html vind je altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij je al eerder verzamelde gegevens verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Wie ontvangen je gegevens?

Je gegevens worden in een datacenter binnen de EU opgeslagen. Verder delen we op verzoek gegevens met overheidsinstanties indien we dat verplicht zijn. Voor de gegevens die vermeld zijn onder het kopje gebruik en voice control, ontvangen we gegevens van, en delen we gegevens met, de door jou gekozen aanbieder: Google, Apple en/of Amazon.

Verder delen we je gegevens met de eerder genoemde logistieke partners Jortt, DHL en/of MyParcel.

Hoe lang slaan we je gegevens op?

We slaan je gegevens op voor zolang als nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons rusten. De bewaartermijnen kunnen dus verschillen afhankelijk van de soort gegevens, het doel daarvan en de duur van je gebruikersovereenkomst. Sommige gegevens bewaren we na einde gebruikersovereenkomst nog gedurende de verjaringstermijn die geldt voor geschillen over de uitvoering van de overeenkomst en voor sommige gegevens hebben we een fiscale bewaarplicht na het einde van de gebruikersovereenkomst.

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht:

  • om geïnformeerd te worden over de verwerking, de rechtsgrond en doelen van de verwerking, wat voor soort persoonsgegevens we verwerken, hoe lang we die bewaren en wie je gegevens ontvangen
  • op inzage in, rectificatie of het wissen van persoonsgegevens (onder in de GDPR genoemde voorwaarden)
  • om in sommige gevallen een beperking van de verwerking te vragen of tegen de verwerking te protesteren
  • om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Verzoeken kan je indienen via e-mail: support@thinka.eu

Thinka B.V.

Cruquisweg 109 F

1019 AG Amsterdam

* Apple, HomeKit en Siri zijn (handels)merken van Apple Inc. geregistreerd in de VS en andere landen. Amazon, Alexa en alle gerelateerde logo's zijn (handels)merken van Amazon.com, Inc. of geaffilieerde partijen. Google, Google Home en Google Assistant zijn (handels)merken van Google Inc.